С Ботевска воля, с Ботевски дух!

Финансова информация за 2023 година

Съгласно изискванията на БФС за лицензиране за сезон 2024/2025 г. публикуваме Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., и Доклад на независимия одитор „Топ одит 2020“ ЕООД

С описаните документи може да се запознаете по-долу:

ГФО 2023 и Доклад на независим одитор